(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

BRASSCHAAT

HUIZE MARTHE ROBIN

+32 (0)3 645 14 67

{

RECENT

FOYERBLAADJE

(placeholder)

Nr. 31 • 1 augustus 2021

(placeholder)

Download en lees al onze foyerblaadjes

(placeholder)

Nr. 38 -  22,25,28/12/2019 • Vierde zondag van de Advent

Nr. 37 -  15/12/2019 • De H. Maagd en de Eucharistie

Nr. 36 -  1/12/2019 • Advent

Nr. 35 -  23/11/2019 • Laatste zondag in het kerkelijk jaar

Nr. 34 -  17/11/2019 • Drieentwinstigste zondag na Pinksteren

Nr. 33 -  09/11/2019 • Wij herdenken onze overledenen

Nr. 32 -  01/11/2019 • Rozenkrans of paternoster

Nr. 31 -  20/10/2019 • Rozenkrans of paternoster

Nr. 30 -  12/10/2019 • Feest van het Moederschap van de H. Maagd

Nr. 29 -  6/10/2019 • Feest van de heilige Teresia van het Kind Jezus

Nr. 28 -  21/9/2019 • Het evangelie 15de zondag na Pinksteren

Nr. 27 -  15/9/2019 • Feest van Onze Lieve Vrouw van Smarten

Nr. 26 -  8/9/2019 • Feest v d Geboorte van de H. Maagd Maria

Nr. 25 -  18/8/2019 • De bronnen van ons geloof...

Nr. 24 -  4/8/2019 • De kerk is Heilig in haar Stichter...

Nr. 23 -  28/7/2019 • Bezinning bij de zevende zondag na Pinksteren  

Nr. 22 -  21/7/2019 • Bezinning bij de zesde zondag na Pinksteren

Nr. 21 -  14/7/2019 • Priester in de heilige Kerk van Christus

Nr. 20 -  23/6/2019 • De kerk is heilig

Nr. 19 -  23/6/2019 • De kerk is heilig

Nr. 18 -  17/6/2019 • Feest van de Heilige Drie-eenheid

Nr. 17 -  9/6/2019 • Hoogfeest van Pinsteren - Veni Sancte Spiritus

Nr. 16 -  2/6/2019 • Zondag na Ons Heer Hemelvaart

Nr. 15 -  26/5/2019 • Zondag, vijfde zondag na Pasen

Nr. 14 - 17/5/2019 • Meimaand Mariamaand

Nr. 13 - 5&12/5/2019 • Meimaand Mariamaand

Nr. 12 - 21/4/2019 • Pasen

Nr. 11 - 14/4/2019 • Palmzondag

Nr. 10 - 7/4/2019 • Passiezondag

Nr. 9 - 24/3/2019 • De zin van het vasten

Nr. 8 - 17/3/2019 • De Godheid, eindoel van de Kerk (4)

Nr. 7 - 10/3/2019 • De Godheid, eindoel van de Kerk (3)

Nr. 6 - 3/3/2019 • De Godheid, eindoel van de Kerk (2)

Nr. 5 - 24/2/2019 • De Godheid, eindoel van de Kerk (1)

Nr. 4 - 17/2/2019 • Zondag van Septuagesima

Nr. 3 - 20/1/2019 • De bruiloft te Kana

Nr. 2 - 13/1/2019 • De H. Familie (voorbeeld voor alle families)

Nr. 1 - 6/1/2019 • Feest van de Openbaring van de Heer

Nr. 27 - 30/12/2018 • Zondag onder het octaaf van Kerstmis

Nr. 26 - 23/12/2018 • Vierde Adventszondag

Nr. 25 - 9&16/12/2018 • Advent

Nr. 24 - 25/11 & 2/12/2018 • Advent

Nr. 23 - 18/12/2018 • Het Heilig Misoffer * Deel P2019

2018

2020

Nr. 1 - 5/1/2020 • Feest van de allerheiligste naam Jezus

Nr. 2 - 12/1/2020 • Feest van de heilige familie

Nr. 3 - 17/1/2020 • Priester, roeping en celibaat...

Nr. 4 - 25/1/2020 • De bekering van de heilige apostel Paulus

Nr. 5 - 2/2/2020 Feest van Maria-Lichtmis

Nr. 6 - 9/2/2020 Het priester celibaat

Nr. 7 - 16/2/2020 Zondag van Sexagesima, priestercelinaat...

Nr. 8 - 23/2/2020 Zondag van Quinquagesima, vastentijd...

Nr. 9 - 1/3/2020 Eerste zondag van de Vasten...

Nr. 10 - 8/3/2020 2de zondag Vasten... Coronavirus

Nr. 11 - 15/3/2020 • Reacties op het coronavirus

Nr. 12 - 22/3/2020 • Corona ..God laat ons niet in de steek.

Nr. 13 - 29/3/2020 • Passiezondag, Corona en de kerk

Nr. 14 - 5/42020 • Palmzondag, witte donderdag, goede vrijdag...

Nr. 15 - 12/42020 • Pasen.., Hij is verrezen...

Nr. 16 - 19/42020 Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Nr. 17 - 26/4/2020 De Traditionele Latijnse Mis…

Nr. 18 - 3/5/2020 De Traditionele Latijnse Mis…

Nr. 19 - 10/5/2020 Mei: maand van onze Hemelse Moeder

Nr. 20 - 17/5/2020 Meimaand - Mariamaand

Nr. 21 - 24/5/2020 Uitkijken naar het Pinksterfeest

Nr. 22 - 31/5/2020 Hoogfeest van Pinksteren

Nr. 23 - 7/6/2020 God, kerk en corona

Nr. 24 - 14/6/2020 Feest van het Allerheiligste Sacrament

Nr. 25 - 21/6/2020 Derde zondag na Pinksteren

Nr. 26 - 28/6/2020 Vierde zondag na Pinksteren

Nr. 27 - 5/7/2020 Vijfde zondag na Pinksteren

Nr. 28 - 12/7/2020 Zesde zondag na Pinksteren

Nr. 29 - 19/7/2020 Zevende zondag na Pinksteren

Nr. 30 - 27/7/2020 Achtste zondag na Pinksteren

Nr. 31 - 2/8/2020 Negende zondag na Pinksteren

Nr. 32 - 9/8/2020 Tiende zondag na Pinksteren

Nr. 33 - 16/8/2020   Feest van Maria-ten-hemel-opneming

Nr. 34 - 23/8/2020 Twaalfde zondag na Pinksteren

Nr. 35 - 30/8/2020 Coronavirus - oproep terugkeer naar God

Nr. 36 - 6/9/2020 Veertiende zondag na Pinksteren

Nr. 37 - 13/9/2020 Vijftiende zondag na Pinksteren

Nr. 38 - 20/9/2020 Zestiende zondag na Pinksteren

Nr. 39 - 27/9/2020 Zeventiende zondag na Pinksteren

Nr. 40 - 4/10/2020 Oktobermaand: Maria- én Rozenkransmaand

Nr. 41 - 11/10/2020 • Negentiende zondag na Pinksteren

Nr. 42 - 18/10/2020 • Twintstigste zondag na Pinksteren

Nr. 43 - 25/10/2020 • Feest van Christus Koning

Nr. 44 - 1/11/2020 • Feest van Allerheiligen

Nr. 45 - 8/11/2020 •  God heeft een plan met mij

Nr. 46 - 15/11/2020 •  Recente uitspraken van Mgr Vigano

Nr. 47 - 22/11/2020 •  Corona… Covid19… middel tot …

Nr. 48 - 29/11/2020•  Eerste zondag van de Advent

Nr. 49 - 6/12/2020 •  Tweede zondag van de Advent: Gaudete

Nr. 50 - 13/12/2020 •  Derde zondag van de Advent: Gaudete

Nr. 51 - 20/12/2020 •  Vierde zondag van de Advent: Gaudete

Nr. 52 - 25/12/2020 •  Kerstmis 2020

Tiende zondag na Pinksteren


     Epistel : Paulus aan de Korinthiërs, I; 12, 2,11

     Evangelie : Lucas, 18, 9 – 14  

Het evangelie geeft een harde les: wij dragen allen iets in ons van de arme tollenaar, maar meer nog van de Farizeeër. Daarom luisteren we naar deze woorden : “God, die uw almacht nog het meest openbaart door te sparen en te ontfermen, vermeerder uw barmhartigheid over ons”. ( gebed)

Vandaag beluisteren we een evangelie waarin de nederigheid, de zelfkennis van onze kleinheid, centraal staat. De hoofdpersonen zijn de Farizeeër en de tollenaar: de Farizeeër is de vertegenwoordiger van het uitverkoren volk, van de Israëlieten, de Joden; de tollenaar vertegenwoordigt de heidenen.                                                      Uit: Dagmissaal


Deze Farizeeër heeft iets voorbeeldigs over zich. Dat hij naar de tempel gaat is ongetwijfeld goed. Dat hij in de tempel naar voren gaat om te bidden is ook goed. Wat hij zegt is in overeenstemming met de waarheid. Hij is geen rover, geen bedrieger, geen echtbreker en hij is ook anders dan de tollenaar. Hij vast tweemaal in de week en betaalt zijn belasting. Dat is geen kleinigheid, want de christenen die dat doen, zijn zeldzaam. Het is ook goed dat hij God bedankt. Alles is dus, zo gezien, in orde. Wat is hier dan verkeerd? Het verkeerde is dat de Farizeeër hier prat op gaat en zichzelf hoogacht, als een uitverkorene, en al het goede toeschrijft aan zichzelf, terwijl hij het van God heeft gekregen. Daardoor blijft er niets over van het goede, enkel zijn dikke opgeblazenheid. Dat maakt hem tot een karikatuur van de echte vroomheid.

En de tollenaar, waar staat die? Het slechte dat van hem gezegd wordt is eveneens waar. Hij blijft op een afstand staan, wat niet zo voorbeeldig is. Hij durft zijn ogen niet ten hemel opslaan en daar heeft hij zo zijn reden voor. Zijn blik is zozeer op het aardse gericht dat hij God niet onder ogen kan komen. Hij slaat zich op de borst, want hij heeft alle reden tot berouw. Hij noemt zich een zondaar en dat is hij ook. God is de enige die hem kan helpen. En !... hij doet beroep op Gods genade. Dat is nu juist de ware religieuze houding.

Godsdienstig-zijn is in eerste plaats een kwestie van genade. Wie dat beseft en zich daarnaar instelt staat op de juiste wijze tegenover de rechtvaardige God. Wie dit niet beseft wordt aan zichzelf overgelaten en gaat verloren.

2021

Nr. 1 - 3/1/2020 • Feest van de Allerheiligste Naam Jezus

Nr. 2 - 10/1/2020 • Feest van de Heilige Familie

Nr. 3 - 17/1/2020 • Bruiloft te Kana

Nr. 4 - 24/1/2020 • Derde Zondag na Driekoningen

Nr 5 - 31/1/2020 • Zondag van Septugesima


Nr 6 - 7/2/2020 • Zondag van Sexagesima

Nr 7 - 14/2/2020 • Zondag van Quinquagesima

Nr 8 - 21/2/2020 • Eerste zondag van de Vasten

Nr 9 - 28/2/2020 • Tweede zondag van de Vasten

Nr 10 - 7/3/2020 • Derde zondag van de Vasten

Nr 11 - 14/3/2020 • Vierde zondag van de Vasten

Zelfheiliging bestaat niet. Er is alleen heiliging door de Ene Heilige God. De gelijkenis met de farizeeër is ook een vermaning voor al wie gevaar loopt te vervallen in een mechanisch handelen, in een routine-gedrag. Men moet God met eerlijke innerlijkheid dienen. Anders wordt het zelfbedrog. De gelijkenis met de tollenaar is een troost voor al diegenen, die zich hun 'vér-weg-zijn' van God, hun zondigheid, hun voortdurend falen, hun zwakheid en onvolmaaktheid bewust zijn. Een eerlijke bekentenis van hun feitelijke toestand opent voor die personen de weg naar het heil.

Wij hebben allen iets in ons van de tollenaar, maar meer nog van de farizeeër, en dat is gevaarlijk. Onthouden we uit dit Evangelie de woorden van Christus: “Wie zich verheft, zal vernederd worden, en wie zich vernedert zal verheven worden”.

Dit evangelie over de Farizeeër en de tollenaar is een prachtvoorbeeld om ons aan te manen tot nederigheid. “Zalig de nederigen van hart, want zij zullen God zien”. De Farizeeër heeft zich door zijn gebluf dat hij heel getrouw is aan de Wet en dat hij rechtvaardig is, de verwerping van God op de hals gehaald.  De tollenaar weet dat hij onwaardig is, een zondaar. Hij blijft staan achter het eerst geroepen volk van Israël. En zie, God aanhoort met barmhartigheid zijn belijdenis aan.

Hoogmoed is steeds zwakheid en nederigheid geeft steeds kracht. Het geheim van de kracht van de christen ligt in de nederigheid die hem bezielt. Hoe nederiger men is, hoe ontvankelijker men is voor de werking van God in de ziel. Alles wat goed en schoon is in ons kan slechts langs de weg van de nederigheid gedijen en groeien.      Jaargang homilies E.H. V d Voort  2011


Feest Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw - 5 augustus

De Romeinse basiliek Santa Maria Maggiore werd in het jaar 358 gebouwd

op de plek die de Maagd Maria zelf had aangewezen door het er in een gloedwarm augustus te laten sneeuwen. Vandaar die naam.


Feest van de  Gedaanteverandering – 6 augustus

“Toen werd Hij voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon…en uit de wolk klonk een stem: “Deze is mijn veelgeliefde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb; luistert naar Hem.”  Evangelie Mattheus , 17, 2 en 5 “Hij is de afstraling van het eeuwige licht….”

                                             Wijsheid 7 ,26


Nr 12 - 21/3/2020 • Passiezondag

Nr 13 - 28/3/2020 • Palmzondag

Nr 14 - 4/4/2020 • Hoogfeest van Pasen

Nr 15 - 11/4/2020 • Zondag van Beloken Pasen

Nr 16 - 18/4/2020 • Tweede zondag na Pasen

Nr 17 - 25/4/2020 • Derde zondag na Pasen

Nr 18 - 2/5/2020 • Vierde zondag na Pasen

Nr 19 - 9/5/2020 • Vijfde zondag na Pasen

Nr 20 - 15/5/2020 • Zondag na de Hemelvaart

Nr 21 - 23/5/2020 • Hoogfeest van Pinksteren

Nr 22 - 30/5/2020 • Feest van de Allerheiligste Drievuldigheid

Nr 23 - 6/6/2020 • Tweede zondag na Pinksteren

Nr 24 - 13/6/2020 • Derde zondag na Pinksteren

Nr 25 - 20/6/2020 • Vierde zondag na Pinksteren

Nr 26 - 27/6/2020 • Vijfde zondag na Pinksteren

Nr 27 - 4/7/2020 • Zesde zondag na Pinksteren

Nr 28 - 11/7/2020 • Zevende zondag na Pinksteren

Nr 29 - 18/7/2020 • Achtste zondag na Pinksteren

Nr 30 - 25/7/2020 • Negende zondag na Pinksteren

Nr 31 - 01/08/2020 • Negende zondag na Pinksteren