(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

BRASSCHAAT

HUIZE MARTHE ROBIN

+32 (0)3 645 14 67

{

RECENT

FOYERBLAADJE

(placeholder)

Nr. 48 • 29 november 2020

(placeholder)

Download en lees onze foyerblaadjes

(placeholder)

Nr. 38 -  22,25,28/12/2019 • Vierde zondag van de Advent

Nr. 37 -  15/12/2019 • De H. Maagd en de Eucharistie

Nr. 36 -  1/12/2019 • Advent

Nr. 35 -  23/11/2019 • Laatste zondag in het kerkelijk jaar

Nr. 34 -  17/11/2019 • Drieentwinstigste zondag na Pinksteren

Nr. 33 -  09/11/2019 • Wij herdenken onze overledenen

Nr. 32 -  01/11/2019 • Rozenkrans of paternoster

Nr. 31 -  20/10/2019 • Rozenkrans of paternoster

Nr. 30 -  12/10/2019 • Feest van het Moederschap van de H. Maagd

Nr. 29 -  6/10/2019 • Feest van de heilige Teresia van het Kind Jezus

Nr. 28 -  21/9/2019 • Het evangelie 15de zondag na Pinksteren

Nr. 27 -  15/9/2019 • Feest van Onze Lieve Vrouw van Smarten

Nr. 26 -  8/9/2019 • Feest v d Geboorte van de H. Maagd Maria

Nr. 25 -  18/8/2019 • De bronnen van ons geloof...

Nr. 24 -  4/8/2019 • De kerk is Heilig in haar Stichter...

Nr. 23 -  28/7/2019 • Bezinning bij de zevende zondag na Pinksteren  

Nr. 22 -  21/7/2019 • Bezinning bij de zesde zondag na Pinksteren

Nr. 21 -  14/7/2019 • Priester in de heilige Kerk van Christus

Nr. 20 -  23/6/2019 • De kerk is heilig

Nr. 19 -  23/6/2019 • De kerk is heilig

Nr. 18 -  17/6/2019 • Feest van de Heilige Drie-eenheid

Nr. 17 -  9/6/2019 • Hoogfeest van Pinsteren - Veni Sancte Spiritus

Nr. 16 -  2/6/2019 • Zondag na Ons Heer Hemelvaart

Nr. 15 -  26/5/2019 • Zondag, vijfde zondag na Pasen

Nr. 14 - 17/5/2019 • Meimaand Mariamaand

Nr. 13 - 5&12/5/2019 • Meimaand Mariamaand

Nr. 12 - 21/4/2019 • Pasen

Nr. 11 - 14/4/2019 • Palmzondag

Nr. 10 - 7/4/2019 • Passiezondag

Nr. 9 - 24/3/2019 • De zin van het vasten

Nr. 8 - 17/3/2019 • De Godheid, eindoel van de Kerk (4)

Nr. 7 - 10/3/2019 • De Godheid, eindoel van de Kerk (3)

Nr. 6 - 3/3/2019 • De Godheid, eindoel van de Kerk (2)

Nr. 5 - 24/2/2019 • De Godheid, eindoel van de Kerk (1)

Nr. 4 - 17/2/2019 • Zondag van Septuagesima

Nr. 3 - 20/1/2019 • De bruiloft te Kana

Nr. 2 - 13/1/2019 • De H. Familie (voorbeeld voor alle families)

Nr. 1 - 6/1/2019 • Feest van de Openbaring van de Heer

Nr. 27 - 30/12/2018 • Zondag onder het octaaf van Kerstmis

Nr. 26 - 23/12/2018 • Vierde Adventszondag

Nr. 25 - 9&16/12/2018 • Advent

Nr. 24 - 25/11 & 2/12/2018 • Advent

Nr. 23 - 18/12/2018 • Het Heilig Misoffer * Deel P2019

2018

2020

Nr. 1 - 5/1/2020 • Feest van de allerheiligste naam Jezus

Nr. 2 - 12/1/2020 • Feest van de heilige familie

Nr. 3 - 17/1/2020 • Priester, roeping en celibaat...

Nr. 4 - 25/1/2020 • De bekering van de heilige apostel Paulus

Nr. 5 - 2/2/2020 Feest van Maria-Lichtmis

Nr. 6 - 9/2/2020 Het priester celibaat

Nr. 7 - 16/2/2020 Zondag van Sexagesima, priestercelinaat...

Nr. 8 - 23/2/2020 Zondag van Quinquagesima, vastentijd...

Nr. 9 - 1/3/2020 Eerste zondag van de Vasten...

Nr. 10 - 8/3/2020 2de zondag Vasten... Coronavirus

Nr. 11 - 15/3/2020 • Reacties op het coronavirus

Nr. 12 - 22/3/2020 • Corona ..God laat ons niet in de steek.

Nr. 13 - 29/3/2020 • Passiezondag, Corona en de kerk

Nr. 14 - 5/42020 • Palmzondag, witte donderdag, goede vrijdag...

Nr. 15 - 12/42020 • Pasen.., Hij is verrezen...

Nr. 16 - 19/42020 Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Nr. 17 - 26/4/2020 De Traditionele Latijnse Mis…

Nr. 18 - 3/5/2020 De Traditionele Latijnse Mis…

Nr. 19 - 10/5/2020 Mei: maand van onze Hemelse Moeder

Nr. 20 - 17/5/2020 Meimaand - Mariamaand

Nr. 21 - 24/5/2020 Uitkijken naar het Pinksterfeest

Nr. 22 - 31/5/2020 Hoogfeest van Pinksteren

Nr. 23 - 7/6/2020 God, kerk en corona

Nr. 24 - 14/6/2020 Feest van het Allerheiligste Sacrament

Nr. 25 - 21/6/2020 Derde zondag na Pinksteren

Nr. 26 - 28/6/2020 Vierde zondag na Pinksteren

Nr. 27 - 5/7/2020 Vijfde zondag na Pinksteren

Nr. 28 - 12/7/2020 Zesde zondag na Pinksteren

Nr. 29 - 19/7/2020 Zevende zondag na Pinksteren

Nr. 30 - 27/7/2020 Achtste zondag na Pinksteren

Nr. 31 - 2/8/2020 Negende zondag na Pinksteren

Nr. 32 - 9/8/2020 Tiende zondag na Pinksteren

Nr. 33 - 16/8/2020   Feest van Maria-ten-hemel-opneming

Nr. 34 - 23/8/2020 Twaalfde zondag na Pinksteren

Nr. 35 - 30/8/2020 Coronavirus - oproep terugkeer naar God

Nr. 36 - 6/9/2020 Veertiende zondag na Pinksteren

Nr. 37 - 13/9/2020 Vijftiende zondag na Pinksteren

Nr. 38 - 20/9/2020 Zestiende zondag na Pinksteren

Nr. 39 - 27/9/2020 Zeventiende zondag na Pinksteren

Nr. 40 - 4/10/2020 Oktobermaand: Maria- én Rozenkransmaand

Nr. 41 - 11/10/2020 • Negentiende zondag na Pinksteren

Nr. 42 - 18/10/2020 • Twintstigste zondag na Pinksteren

Nr. 43 - 25/10/2020 • Feest van Christus Koning

Het "Liturgisch jaar" Liturgisch jaar begint met de Advent. Eenvoudig gerekend begint de Advent vier zondagen voor Kerstmis en eindigt op 24 december.

Bij Oosterse kerken telt de Advent 40 dagen.

Wanneer de viering van de Advent in de Kerk voor het eerst werd geïntroduceerd, kan niet met zekerheid bepaald worden. De Advent wordt voor het eerst vermeld in een boek van  "Gregorius van Tours" Gregorius van Tours (ca. 538-594), die schrijft dat "Perpetuus van Milaan" St. Perpetuus, één van zijn voorgangers, rond 480 een vastentijd van drie weken voorafgaand aan Kerstmis had ingesteld.

Bron WikipediaAdventskrans

De eerste adventskrans werd bedacht door de Lutherse theoloog "Johann Hinrich Wichern (1808–1881). Hij ving veel kinderen op uit armoedige gezinnen. De kinderen keken uit naar het kerstfeest. In 1839 besloot hij uit een houten wiel een krans te maken met vier grote en 24 kleine kaarsen. Voor elke adventszondag werd een grote kaars aangestoken en voor elke andere dag een kleine. Sinds 1860 wordt de adventskrans versierd met dennengroen.                     Bron: Wikipedia
Advent en corona …. God en de wereld

Wat we vorig jaar nog voor onmogelijk hielden daar zijn we nu de pijnlijke getuigen van: het wordt ons onmogelijk gemaakt de H. Missen bij te wonen en de sacramenten te ontvangen. Christenen worden uitermate gediscrimineerd omwille van een vermeende 'pandemie'. Covid 19 is een erge ziekte, soms dodelijk. Maar God mag niet tussen beide komen…God mag niet beschermen en genezen. De gelovigen worden dictatoriaal de genade van de sacramenten ontzegd. De geschiedenis schijnt vergeten…toch is het nog niet zolang geleden… Oostblokkers die hier al lange jaren verblijven verbazen zich dat wij met open ogen niet zien wat er op ons afkomt : een regime, een dictatuur waar zij hun land voor zijn ontvlucht. En het allereerste doel van deze dictatuur is het christendom elimineren ! En daarbij wordt  covid19 misbruikt als een wereldwijde hulp.

Dankzij de bisschoppen van Frankrijk mogen we misschien blijven hopen op een waardige Adventstijd ??? Nemen we een voorbeeld aan de landen die vechten voor hun Heilige Mis ! Wij, helaas, zonder eendracht en zonder bisschoppen… die horen, zien en zwijgen.


Nr. 44 - 1/11/2020 • Feest van Allerheiligen

Nr. 45 - 8/11/2020 •  God heeft een plan met mij

Eerste zondag van de Advent


Epistel: H. Paulus aan de Romeinen, 13, 11 - 14

Evangelie: Lucas, 21, 25 – 33


Rorate coeli desuper, et nubes, pluant justum.

Hemelen, dauwt van boven, regent de Rechtvaardige


Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis:

Toorn niet, o Heer, en gedenk niet langer ongerechtigheid:

ecce civitas Sancti facta est deserta: Sion deserta facta est:

zie, uw heilige Stad is een woestijn geworden, Sion is verlaten,

Jeruzalem desolata est: domus sanctificationis tuae et gloriae tuae,

en verwoest is Jeruzalem, uw heilige en roemvolle tempel,

ubi laudaverunt te patres nostri.

waarin onze vaderen uw lof zongen.Advent

De pauselijke dienst werd vroeger gehouden in de grootste Maria-kerk van Rome. Ze is gebouwd door paus Liberius (352-366) en toegewijd aan Maria door paus Sixtus III (432-440) als herinnering aan het Concilie van

Efese (431) waar het goddelijk moederschap van Maria als dogma bevestigd werd. Omdat Zij ons de Verlosser brengt geeft de Kerk haar in de Advent een bijzondere plaats.

Tijdens de Advent kijken we vertrouwend uit naar Gods liefdevolle barmhartigheid, die ons in Christus geopenbaard wordt langs de profeten van het Oude Verbond, vooral Jesaja. We horen ook St Jan de Doper, de laatste der profeten, die tevens de Voorloper is van Christus.

De Advent draagt een stemming van berouwvolle inkeer en boete. De kleur is paars. Het is om onze zonden dat Christus mens wil worden…Maar wij dragen ook in ons het verlangen naar het hemelse Jeruzalem, waar Christus ons langs zijn menswording, offer en verrijzenis laat deelgenoten worden van Zijn glorie. Wij wachten en verwachten het Heil ! (epistel).

In het evangelie spreekt Jezus over het einde van de wereld. Met de kosmische tekenen, een opstand van de elementen waardoor het hele mechanisme van de kosmos in verwarring raakt: de eindtijd. Wat in Jeruzalem in het jaar 70 in het klein gebeurde, nl de verwoesting van de stad, zal eens in het groot gebeuren over de hele wereld. Wees klaar, want ge kent tijd noch uur…Laten we als christenen vandaag leven alsof er geen morgen meer komt… leven we in het 'nu' opdat het 'nu' in een heerlijke eeuwigheid kan overgaan bij God.

Naar: Dagmissaal en Homilie E. H. Van der Voort


Nr. 46 - 15/11/2020 •  Recente uitspraken van Mgr Vigano

Nr. 47 - 22/11/2020 •  Corona… Covid19… middel tot …

Nr. 48 - 29/11/2020 •  Advent en corona …. God en de wereld