BRASSCHAAT

HUIZE MARTHE ROBIN

+32 (0)3 645 14 67

{

RECENT

FOYERBLAADJE

Download en lees al onze foyerblaadjes

Nr. 38 -  22,25,28/12/2019 • Vierde zondag van de Advent

Nr. 37 -  15/12/2019 • De H. Maagd en de Eucharistie

Nr. 36 -  1/12/2019 • Advent

Nr. 35 -  23/11/2019 • Laatste zondag in het kerkelijk jaar

Nr. 34 -  17/11/2019 • Drieentwinstigste zondag na Pinksteren

Nr. 33 -  09/11/2019 • Wij herdenken onze overledenen

Nr. 32 -  01/11/2019 • Rozenkrans of paternoster

Nr. 31 -  20/10/2019 • Rozenkrans of paternoster

Nr. 30 -  12/10/2019 • Feest van het Moederschap van de H. Maagd

Nr. 29 -  6/10/2019 • Feest van de heilige Teresia van het Kind Jezus

Nr. 28 -  21/9/2019 • Het evangelie 15de zondag na Pinksteren

Nr. 27 -  15/9/2019 • Feest van Onze Lieve Vrouw van Smarten

Nr. 26 -  8/9/2019 • Feest v d Geboorte van de H. Maagd Maria

Nr. 25 -  18/8/2019 • De bronnen van ons geloof...

Nr. 24 -  4/8/2019 • De kerk is Heilig in haar Stichter...

Nr. 23 -  28/7/2019 • Bezinning bij de zevende zondag na Pinksteren  

Nr. 22 -  21/7/2019 • Bezinning bij de zesde zondag na Pinksteren

Nr. 21 -  14/7/2019 • Priester in de heilige Kerk van Christus

Nr. 20 -  23/6/2019 • De kerk is heilig

Nr. 19 -  23/6/2019 • De kerk is heilig

Nr. 18 -  17/6/2019 • Feest van de Heilige Drie-eenheid

Nr. 17 -  9/6/2019 • Hoogfeest van Pinsteren - Veni Sancte Spiritus

Nr. 16 -  2/6/2019 • Zondag na Ons Heer Hemelvaart

Nr. 15 -  26/5/2019 • Zondag, vijfde zondag na Pasen

Nr. 14 - 17/5/2019 • Meimaand Mariamaand

Nr. 13 - 5&12/5/2019 • Meimaand Mariamaand

Nr. 12 - 21/4/2019 • Pasen

Nr. 11 - 14/4/2019 • Palmzondag

Nr. 10 - 7/4/2019 • Passiezondag

Nr. 9 - 24/3/2019 • De zin van het vasten

Nr. 8 - 17/3/2019 • De Godheid, eindoel van de Kerk (4)

Nr. 7 - 10/3/2019 • De Godheid, eindoel van de Kerk (3)

Nr. 6 - 3/3/2019 • De Godheid, eindoel van de Kerk (2)

Nr. 5 - 24/2/2019 • De Godheid, eindoel van de Kerk (1)

Nr. 4 - 17/2/2019 • Zondag van Septuagesima

Nr. 3 - 20/1/2019 • De bruiloft te Kana

Nr. 2 - 13/1/2019 • De H. Familie (voorbeeld voor alle families)

Nr. 1 - 6/1/2019 • Feest van de Openbaring van de Heer

Nr. 27 - 30/12/2018 • Zondag onder het octaaf van Kerstmis

Nr. 26 - 23/12/2018 • Vierde Adventszondag

Nr. 25 - 9&16/12/2018 • Advent

Nr. 24 - 25/11 & 2/12/2018 • Advent

Nr. 23 - 18/12/2018 • Het Heilig Misoffer * Deel P2019

2018

2020

Nr. 1 - 5/1/2020 • Feest van de allerheiligste naam Jezus

Nr. 2 - 12/1/2020 • Feest van de heilige familie

Nr. 3 - 17/1/2020 • Priester, roeping en celibaat...

Nr. 4 - 25/1/2020 • De bekering van de heilige apostel Paulus

Nr. 5 - 2/2/2020 Feest van Maria-Lichtmis

Nr. 6 - 9/2/2020 Het priester celibaat

Nr. 7 - 16/2/2020 Zondag van Sexagesima, priestercelinaat...

Nr. 8 - 23/2/2020 Zondag van Quinquagesima, vastentijd...

Nr. 9 - 1/3/2020 Eerste zondag van de Vasten...

Nr. 10 - 8/3/2020 2de zondag Vasten... Coronavirus

Nr. 11 - 15/3/2020 • Reacties op het coronavirus

Nr. 12 - 22/3/2020 • Corona ..God laat ons niet in de steek.

Nr. 13 - 29/3/2020 • Passiezondag, Corona en de kerk

Nr. 14 - 5/42020 • Palmzondag, witte donderdag, goede vrijdag...

Nr. 15 - 12/42020 • Pasen.., Hij is verrezen...

Nr. 16 - 19/42020 Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Nr. 17 - 26/4/2020 De Traditionele Latijnse Mis…

Nr. 18 - 3/5/2020 De Traditionele Latijnse Mis…

Nr. 19 - 10/5/2020 Mei: maand van onze Hemelse Moeder

Nr. 20 - 17/5/2020 Meimaand - Mariamaand

Nr. 21 - 24/5/2020 Uitkijken naar het Pinksterfeest

Nr. 22 - 31/5/2020 Hoogfeest van Pinksteren

Nr. 23 - 7/6/2020 God, kerk en corona

Nr. 24 - 14/6/2020 Feest van het Allerheiligste Sacrament

Nr. 25 - 21/6/2020 Derde zondag na Pinksteren

Nr. 26 - 28/6/2020 Vierde zondag na Pinksteren

Nr. 27 - 5/7/2020 Vijfde zondag na Pinksteren

Nr. 28 - 12/7/2020 Zesde zondag na Pinksteren

Nr. 29 - 19/7/2020 Zevende zondag na Pinksteren

Nr. 30 - 27/7/2020 Achtste zondag na Pinksteren

Nr. 31 - 2/8/2020 Negende zondag na Pinksteren

Nr. 32 - 9/8/2020 Tiende zondag na Pinksteren

Nr. 33 - 16/8/2020   Feest van Maria-ten-hemel-opneming

Nr. 34 - 23/8/2020 Twaalfde zondag na Pinksteren

Nr. 35 - 30/8/2020 Coronavirus - oproep terugkeer naar God

Nr. 36 - 6/9/2020 Veertiende zondag na Pinksteren

Nr. 37 - 13/9/2020 Vijftiende zondag na Pinksteren

Nr. 38 - 20/9/2020 Zestiende zondag na Pinksteren

Nr. 39 - 27/9/2020 Zeventiende zondag na Pinksteren

Nr. 40 - 4/10/2020 Oktobermaand: Maria- én Rozenkransmaand

Nr. 41 - 11/10/2020 • Negentiende zondag na Pinksteren

Nr. 42 - 18/10/2020 • Twintstigste zondag na Pinksteren

Nr. 43 - 25/10/2020 • Feest van Christus Koning

Nr. 44 - 1/11/2020 • Feest van Allerheiligen

Nr. 45 - 8/11/2020 •  God heeft een plan met mij

Nr. 46 - 15/11/2020 •  Recente uitspraken van Mgr Vigano

Nr. 47 - 22/11/2020 •  Corona… Covid19… middel tot …

Nr. 48 - 29/11/2020•  Eerste zondag van de Advent

Nr. 49 - 6/12/2020 •  Tweede zondag van de Advent: Gaudete

Nr. 50 - 13/12/2020 •  Derde zondag van de Advent: Gaudete

Nr. 51 - 20/12/2020 •  Vierde zondag van de Advent: Gaudete

Nr. 52 - 25/12/2020 •  Kerstmis 2020

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN


Epistel : Handelingen der Apostelen 2 , 1 - 11

Evangelie : H. Johannnes  14 , 23 - 31


De Geest des Heren vervult het heelal

Beste broeders en zusters,


Tijdens de plechtige viering van Pinksteren worden we uitgenodigd om ons geloof te belijden in de aanwezigheid en de werking van de heilige Geest en om zijn uitstorting over ons, over de Kerk en over de hele wereld aan te roepen. Laten we daarom zelf, en met bijzondere intensiteit, de aanroeping van de Kerk doen: Veni, Sancte Spiritus! Een aanroeping die zo eenvoudig en direct is, maar tegelijkertijd buitengewoon diepgaand, en die vooral voortkomt uit het hart van Christus. In feite is de Geest het geschenk dat Jezus aan de Vader vroeg en blijft vragen voor zijn vrienden; het eerste en belangrijkste geschenk dat Hij voor ons verkreeg met zijn Verrijzenis en Hemelvaart.


Het Evangelie van vandaag, dat zich afspeelt tijdens het Laatste Avondmaal, vertelt ons over dit gebed van Christus. De Heer Jezus zei tegen zijn discipelen: "Als jullie Mij liefhebben, zullen jullie mijn geboden onderhouden, en Ik zal de Vader bidden en Hij zal jullie een andere Paracleet geven, om altijd bij jullie te zijn" (Joh 14:15-16). Hier zien we het biddende hart van Jezus, zijn kinderlijke en broederlijke hart. Dit gebed bereikt zijn hoogtepunt en zijn vervulling op het kruis, waar de aanroeping van Christus één wordt met de totale gave die Hij van zichzelf geeft, en zijn gebed wordt zo als het ware de bezegeling zelf van zijn volledige gave van liefde voor de Vader en voor de mensheid: aanroeping en gave van de Heilige Geest ontmoeten elkaar, vermengen zich en worden één werkelijkheid. "En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Parakleet geven, opdat Hij bij u zij tot in eeuwigheid". In werkelijkheid is het gebed van Jezus - dat van het laatste avondmaal en dat aan het kruis - een gebed dat ook in de hemel blijft, waar Christus aan de rechterhand van de Vader zit. In feite leeft Jezus nog steeds zijn priesterschap van voorspraak uit namens het volk van God en de mensheid, en daarom bidt Hij voor ons allemaal en vraagt Hij de Vader om de gave van de Heilige Geest.


Het Pinksterverhaal in de Handelingen van de Apostelen - we hebben het zojuist gehoord in de eerste lezing (vgl. Handelingen 2,1-11) - presenteert de "nieuwe koers" van Gods werk dat begonnen is met de verrijzenis van Christus, een werk dat de mensheid, de geschiedenis en het universum beïnvloedt. Vanuit de Zoon van God, die stierf en opstond en terugkeerde naar de Vader, blaast de goddelijke adem, de Heilige Geest, nu op de mensheid met ongekende energie. En wat is het resultaat van deze nieuwe en krachtige communicatie die God van zichzelf maakt? Waar verdeeldheid en afscheiding is, schept Hij eenheid en begrip. Er komt een proces van hereniging op gang tussen de verschillende delen van de menselijke familie, die verdeeld en verspreid waren; mensen, vaak gereduceerd tot individuen die met elkaar wedijveren of in conflict zijn, worden bereikt door de Geest van Christus en stellen zich open voor de ervaring van gemeenschap, zodanig dat ze een nieuw organisme vormen, een nieuw subject: de Kerk. Dit is het effect van Gods werk: eenheid. Daarom is eenheid het teken van herkenning, het "visitekaartje" van de Kerk in haar universele geschiedenis. Vanaf het begin, vanaf de Pinksterdag, heeft de Kerk alle talen gesproken. De universele Kerk gaat vooraf aan de bijzondere Kerken en deze laatste moeten zich altijd naar haar voegen, volgens een criterium van eenheid en universaliteit. De Kerk is nooit een gevangene van politieke, raciale of culturele grenzen; ze kan niet verward worden met staten, noch met federaties van staten, want haar eenheid is van een andere soort en streeft ernaar alle menselijke grenzen te overschrijden.

Hieruit volgt, beste broeders en zusters, een praktisch onderscheidingscriterium voor het christelijk leven: wanneer een persoon of een gemeenschap zich afsluit voor zijn eigen manier van denken en handelen, is dat een teken dat hij zich heeft verwijderd van de heilige Geest. De weg van individuele christenen en kerken moet altijd in harmonie zijn met die van de ene en katholieke Kerk. Dit betekent niet dat de eenheid die door de heilige Geest is geschapen een soort egalitarisme is. Integendeel, het is eerder het model van Babel, d.w.z. het opleggen van een cultuur van eenheid die we als "technisch" zouden kunnen omschrijven. In feite vertelt de Bijbel ons (cf. Gen 11:1-9) dat in Babel iedereen één taal sprak. Met Pinksteren daarentegen spraken de apostelen verschillende talen, zodat iedereen de boodschap in zijn eigen taal kon begrijpen. De eenheid van de Geest wordt getoond in de veelheid van begrip. De Kerk is van nature één en veelvoudig, voorbestemd om te leven onder alle naties, alle volkeren en in de meest uiteenlopende sociale contexten. Zij vervult haar roeping om een teken en instrument van eenheid te zijn voor de hele mensheid (vgl. Lumen gentium, n. 1) alleen als zij haar autonomie ten opzichte van een bepaalde staat of cultuur behoudt. De Kerk moet altijd en overal waarlijk katholiek en universeel zijn, het huis van allen waarin iedereen zich kan vinden.


Het verhaal van de Handelingen van de Apostelen biedt ons een ander zeer concreet uitgangspunt. De universaliteit van de Kerk wordt uitgedrukt in de opsomming van volkeren volgens de oude traditie: "Parthen, Meden en Elamieten..." enz. We zien dat Sint Lucas verder gaat dan het getal 12, dat al en altijd universaliteit uitdrukt. Hij kijkt verder dan de horizon van Azië en Noordwest-Afrika en voegt drie andere elementen toe: de "Romeinen", dat wil zeggen de westerse wereld; de "Joden en proselieten", die op een nieuwe manier de eenheid tussen Israël en de wereld begrijpen; en tot slot "Kretenzers en Arabieren", die het westen en het oosten, de eilanden en het vasteland vertegenwoordigen. Deze opening van horizonten bevestigt nog eens de nieuwheid van Christus in de dimensie van de menselijke ruimte, van de geschiedenis van de volkeren: de Heilige Geest betrekt mensen en volkeren erbij en overwint door hen heen muren en barrières.


Met Pinksteren openbaarde de heilige Geest zich als vuur. Zijn vlam daalde neer op de verzamelde discipelen, ontbrandde in hen en gaf hun het nieuwe vuur van God. Zo ging in vervulling wat de Heer Jezus had voorspeld: "Ik ben gekomen om een vuur op de aarde te werpen, en wat zou ik willen dat het al aangestoken was" (Lc 12,49). De apostelen brachten samen met de gelovigen van de verschillende gemeenschappen deze goddelijke vlam naar de uiteinden van de aarde; zo openden ze een weg voor de mensheid, een weg van licht, en werkten ze samen met God die door zijn vuur het aanschijn van de aarde wil vernieuwen. Hoe anders is dat vuur dan oorlogen en bommen! Hoe anders is het vuur van Christus, uitgedragen door de Kerk, dan de vuren die zijn aangestoken door dictators van alle tijden, tot in de vorige eeuw, die een verschroeide aarde achterlaten. Het vuur van God, het vuur van de Heilige Geest, is als de struik die in brand wordt gestoken, maar niet wordt verteerd (vgl. Ex. 3, 2). Het is een vlam die brandt, maar niet vernietigt; integendeel, terwijl het brandt, brengt het het beste en meest ware deel van de mens naar boven; en zoals in een fusie, brengt het zijn innerlijke vorm naar buiten, zijn roeping tot

Waarheid en liefde.


2021

Nr. 1 - 3/1/2021 • Feest van de Allerheiligste Naam Jezus

Nr. 2 - 10/1/2021 • Feest van de Heilige Familie

Nr. 3 - 17/1/2021 • Bruiloft te Kana

Nr. 4 - 24/1/2021 • Derde Zondag na Driekoningen

Nr 5 - 31/1/2021 • Zondag van Septugesima


Nr 6 - 7/2/2021 • Zondag van Sexagesima

Nr 7 - 14/2/2021 • Zondag van Quinquagesima

Nr 8 - 21/2/2021 • Eerste zondag van de Vasten

Nr 9 - 28/2/2021 • Tweede zondag van de Vasten

Nr 10 - 7/3/2021 • Derde zondag van de Vasten

Nr 11 - 14/3/2021 • Vierde zondag van de Vasten

Nr 12 - 21/3/2021 • Passiezondag

Nr 13 - 28/3/2021 • Palmzondag

Nr 14 - 4/4/2021 • Hoogfeest van Pasen

Nr 15 - 11/4/2021 • Zondag van Beloken Pasen

Nr 16 - 18/4/2021 • Tweede zondag na Pasen

Nr 17 - 25/4/2021 • Derde zondag na Pasen

Nr 18 - 2/5/2021 • Vierde zondag na Pasen

Nr 19 - 9/5/2021 • Vijfde zondag na Pasen

Nr 20 - 15/5/2021 • Zondag na de Hemelvaart

Nr 21 - 23/5/2021 • Hoogfeest van Pinksteren

Nr 22 - 30/5/2021 • Feest van de Allerheiligste Drievuldigheid

Nr 23 - 6/6/2021 • Tweede zondag na Pinksteren

Nr 24 - 13/6/2021 • Derde zondag na Pinksteren

Nr 25 - 20/6/2021 • Vierde zondag na Pinksteren

Nr 26 - 27/6/2021 • Vijfde zondag na Pinksteren

Nr 27 - 4/7/2021 • Zesde zondag na Pinksteren

Nr 28 - 11/7/2021 • Zevende zondag na Pinksteren

Nr 29 - 18/7/2021 • Achtste zondag na Pinksteren

Nr 30 - 25/7/2021 • Negende zondag na Pinksteren

Nr 31 - 01/08/2021 • Tiende zondag na Pinksteren

Nr 32 - 08/08/2021 • Elfde zondag na Pinksteren

Nr 33 - 15/08/2021 • Hoogfeest Maria-ten-Hemelopneming

Nr 34 - 22/08/2021 • Dertiende Zondag na Pinksteren


Nr 35 - 29/08/2021  • Veertiende Zondag na Pinksteren

Nr 36 - 05/09/2021 • Vijftiende Zondag na Pinksteren

Nr 37 - 12/09/2021 • Zestiende Zondag na Pinksteren

Nr 38 - 19/09/2021 • Zeventiende Zondag na Pinksteren

Nr 39 - 25/09/2021 • Achttiende Zondag na Pinksteren

Nr 40 - 02/10/2021 • Negentiende Zondag na Pinksteren

Nr 41 - 10/10/2021 • Twintigste Zondag na Pinksteren

Nr 42 - 17/10/2021 • Eénentwintigste Zondag na Pinksteren

Nr 43 - 24/10/2021 • Tweeëntwintigstew Zondag na Pinksteren

Nr 44 - 31/10/2021 • Feest van Christus Koning

Nr 46 - 14/11/2021 • Feest van Christus Koning

Nr 47 - 21/11/2021 • Laatste zondag na Pinksteren

Nr 45 - 7/11/2021 • (Extra privé uitgave)

Nr 48 - 21/11/2021 • Eerste zondag van de advent

Nr 49 - 04/12/2021 • Tweede zondag van de advent

Nr 50 - 12/12/2021 • Derde zondag van de advent

Nr 51 - 12/12/2021 • Vierde zondag van de advent

Nr 52 - 25/12/2021 • Kerstmis

2022

Nr. 1 - 1/1/2022 • Feest van de Allerheiligste Naam Jezus

Nr. 2 - 8/1/2022 • Feest van de Heilige Familie

Nr. 3 - 16/1/2022 • Tweede zondag na driekoningen

Nr. 4 - 23/1/2022 • Derde zondag na driekoningen

Nr. 5 - 29/1/2022 • Vierde zondag na driekoningen

Nr. 6 - 5/2/2022 • Vijfde zondag na driekoningen

Nr. 7 - 13/2/2022 • Zondag van Septuagesima

Nr. 8 - 20/2/2022 • Zondag van Sexuagesima

Nr. 9 - 27/2/2022 • Zondag van Quinquagesima

Nr. 10 - 7/3/2022 • Eerste zondag van de Vasten

Nr. 11 - 13/3/2022 • Tweede zondag van de Vasten

Nr. 12 - 20/3/2022 • Derde zondag van de Vasten

Nr. 20 • 19 mei 2024

Nr. 13 - 27/3/2022 • Vierde zondag van de Vasten

Nr. 14 - 3/4/2022 • Passiezondag in de Vasten

Nr. 15 - 9/4/2022 • Palmzondag

Nr. 16 - 9/4/2022 • Hoogfeest na Pasen

Nr. 17 - 24/4/2022 • Beloken Pasen

Nr. 18 - 1/05/2022 • Tweede zondag na Pasen

Nr. 19 - 8/05/2022 • Derde zondag na Pasen

Nr. 20 - 14/05/2022 • Vierde zondag na Pasen

Nr. 21 - 22/05/2022 • Vijfde zondag na Pasen

Nr. 22 - 29/05/2022 • Zondag na Ons Heer Hemelvaart

Nr. 23 - 05/06/2022 • Hoogfeest van Pinksteren

Nr. 24 - 11/06/2022 • Feest van de Allerheiligste Drievuldigheid

Nr. 25 - 26/06/2022 • Derde zondag na Pinksteren

Nr. 27 - 26/06/2022 • Zevende zondag na Pinksteren

Nr. 28 - 26/06/2022 • Achtste zondag na Pinksteren

Nr. 29 - 07/08/2022 • Negende zondag na Pinksteren

Nr. 30 - 14/08/2022 • Tiende zondag na Pinksteren

Nr. 31 - 30/08/2022 • Twaalfde zondag na Pinksteren

Nr. 32 - 4/09/2022 • Dertiende zondag na Pinksteren

Nr. 33 - 11/09/2022 • Veertiende zondag na Pinksteren

Nr. 34 - 18/09/2022 • Vijftiende zondag na Pinksteren

Nr. 35 - 26/09/2022 • Zestiende zondag na Pinksteren

Nr. 36 - 1/10/2022 • Zeventiende zondag na Pinksteren

Nr. 37 - 8/10/2022 • Achttiende zondag na Pinksteren

Nr. 38 - 16/10/2022 • Negentiende zondag na Pinksteren

Nr. 39 - 23/10/2022 • Twintigste zondag na Pinksteren

Nr. 40 - 30/10/2022 • Feest van Christus Koning

Nr. 41 - 5/11/2022 • Twee en twinstigste zondag na Pinksteren

Nr. 42 - 20/11/2022 • Vier en twinstigste zondag na Pinksteren

Nr. 43 - 27/11/2022 • Eerste zondag van de Advent

Nr. 44 - 04/12/2022 • Tweede zondag van de Advent

Nr. 45 - 11/12/2022 • Derde zondag van de Advent

Nr. 46 - 18/12/2022 • Vierde zondag van de Advent

Nr. 47 - 24/12/2022 •  Kerstmis –  Geboorte van de Heer Jezus


2023

Nr. 1 - 1/1/2023 • Zondag onder het octaaf van Kerstmis

Nr. 2 - 8/1/2023 • Feest van de Heilige Familie

Nr. 3 - 15/1/2023 • Tweede zondag na driekoningen

Nr. 4 - 22/1/2023 • Derde zondag na driekoningen

Nr. 5 - 29/1/2023 • Vierde zondag na driekoningen

Nr. 6 - 05/02/2023 • Zondag van Septuagesima

Nr. 7 - 12/02/2023 • Zondag van Sexuagesima

Nr. 8 - 19/02/2023 • Zondag van Quinquagesima

Nr. 9 - 26/02/2023 • Eerste Zondag van de Vasten

Nr. 10 - 4/03/2023 • Tweede Zondag van de Vasten

Nr. 11 - 12/03/2023 • Derde Zondag van de Vasten

Nr. 12 - 19/03/2023 • Vierde Zondag van de Vasten

Nr. 13 - 25/03/2023 • Passiezondag

Nr. 14 - 02/04/2023 • Palmzondag

Nr. 15 - 09/04/2023 • HOOGFEEST van PASEN

Nr. 16 - 16/04/2023 • Zondag van BELOKEN PASEN

Nr. 17 - 22/04/2023 • Tweede zondag na Pasen

Nr. 18 - 30/04/2023 • Derde zondag na Pasen

Nr. 19 - 07/05/2023 • Vierde zondag na Pasen

Nr. 20 - 14/05/2023 • Vijfde zondag na Pasen

Nr. 21 - 21/05/2023 • Zondag na Hemelvaart

Nr. 22 - 26/05/2023 • Hoogfeest van Pinksteren

Nr. 23 - 04/06/2023 • Feest van de H. Drievuldigheid

Nr. 24 - 11/06/2023 • Tweede zondag na Pinksteren

Nr. 25 - 18/06/2023 • Derde zondag na Pinksteren

Nr. 26 - 25/06/2023 • Vierde zondag na Pinksteren

Nr. 28 - 09/07/2023 • Zesde zondag na Pinksteren

Nr. 29 - 09/07/2023 • Zevende zondag na Pinksteren

Nr. 30 - 09/07/2023 • Achtste zondag na Pinksteren

Nr. 31 - 30/07/2023 • Negende zondag na Pinksteren

Nr. 32 - 05/08/2023 • Gedaante verandering van de Heer

Nr. 34 - 05/08/2023 • Twaalfde zondag na Pinksteren

Nr. 35 - 27/08/2023 • Dertiende zondag na Pinksteren

Nr. 36 - 07/09/2023 • Veertiende zondag na Pinksteren

Nr. 37 - 17/09/2023 • Zestiende zondag na Pinksteren

Nr. 38 - 17/09/2023 • Zeventiende zondag na Pinksteren

Nr. 39 - 1/10/2023 • Achttiende zondag na Pinksteren

Nr. 40 - 8/10/2023 • Negentiende zondag na Pinksteren

Nr. 41 - 15/10/2023 • Twintigste zondag na Pinksteren

Nr. 42 - 22/10/2023 • Eenentwintstigste zondag na Pinksteren

Nr. 43 - 28/10/2023 • Feest van Christus Koning

Nr. 44 - 5/11/2023 • Drieëntwintstigste zondag na Pinksteren

Nr. 45 - 12/11/2023 • Vierëntwintstigste zondag na Pinksteren

Te bestellen via

T.  +32 (0)3 645 14 67 • M.  +32 (0)483 28 94 81

foyer.marthe.robin@skynet.be • info@huizemartherobin.net

DE KLEINE TARCISIUS

Missaal voor kinderen

! Nieuwe uitgave !

Nr. 46 - 19/11/2023 • Vijfëntwintstigste zondag na Pinksteren

Nr. 47 - 26/11/2023 • Laatse zondag na Pinksteren

€ 15,-

Nr. 48 - 3/12/2023 • Eerte zondag van de Advent

Nr. 49 - 10/12/2023 • Tweede zondag van de Advent

Nr. 50 - 17/12/2023 • Derde zondag van de Advent

Een kerkvader, Origenes, vertelt in een van zijn preken over Jeremia over een uitspraak die aan Jezus wordt toegeschreven, die niet in de Heilige Schrift staat, maar misschien wel authentiek is. "Wie aan mijn zijde is, is aan de zijde van het vuur" (homilie over Jeremia l. III). In Christus woont in feite de volheid van God, die in de Bijbel met vuur wordt vergeleken. We hebben zojuist opgemerkt dat de vlam van de Heilige Geest aanwakkert, maar niet brandt. Het brengt echter wel een verandering teweeg, en daarvoor moet het iets in de mens verteren, de resten die hem bederven en hem hinderen in zijn relaties met God en met zijn naaste. Maar dit effect van goddelijk vuur beangstigt ons; we zijn bang om erdoor "verbrand" te worden; we zouden liever blijven zoals we zijn. Dit komt omdat ons leven heel vaak georganiseerd is rond de logica van het hebben, van het bezitten, in plaats van het geven van onszelf. Velen geloven in God en bewonderen de figuur van Jezus Christus, maar wanneer hen gevraagd wordt iets van zichzelf te verliezen, zetten ze een stap achteruit, bang voor de eisen van het geloof. Er is de angst om iets moois op te moeten geven, iets waar we aan gehecht zijn; de angst dat het volgen van Christus ons zal beroven van vrijheid, van bepaalde ervaringen, van een deel van onszelf. Aan de ene kant willen we bij Jezus zijn, Hem op de voet volgen, en aan de andere kant zijn we bang voor de gevolgen.


Beste broeders en zusters, we moeten nog steeds van de Heer Jezus horen wat hij vaak tegen zijn vrienden zei: "Wees niet bang". Net als Simon Petrus en de anderen moeten we ons hart, dat altijd onderhevig is aan menselijke zwakheden, laten veranderen door zijn aanwezigheid en zijn genade. We moeten kunnen erkennen dat iets verliezen, zelfs onszelf, omwille van de ware God, de God van liefde en leven, in werkelijkheid winst is, onszelf vollediger vinden. Wie zich aan Jezus toevertrouwt, ervaart al in dit leven de vrede en vreugde van het hart die de wereld niet kan geven en ook niet kan afnemen als God ze ons eenmaal heeft aangeboden. Het is dus de moeite waard om ons te laten aanraken door het vuur van de Heilige Geest! De pijn die Hij ons geeft is nodig voor onze transformatie. Dit is de realiteit van het kruis: het is niet voor niets dat in de taal van Jezus "vuur" vooral een voorstelling is van het mysterie van het kruis, zonder welke het christendom niet bestaat. Daarom heffen wij, verlicht en getroost door deze woorden van leven, onze aanroeping aan: Kom, Heilige Geest! Ontsteek in ons het vuur van uw liefde! We weten dat dit een gewaagd gebed is, waarin we vragen om geraakt te worden door de vlam van God; maar we weten bovenal dat deze vlam - en zij alleen - de kracht heeft om ons te redden. We willen het eeuwige leven dat God ons wil geven niet verliezen om ons leven te verdedigen. We hebben het vuur van de Heilige Geest nodig, want alleen

Liefde verliest. Amen..

                        Paus Benedictus XVI - Homilie Pinksteren 2010+MEDITATIE

Zoals Jezus Christus predikte, zo predikt de Heilige Geest. Christus troostte, de Heilige Geest troost en verblijdt. Waar vraag jij om? Waar ben je naar op zoek? Wat wil je nog meer? Wie leidt je, wie geeft je raad, wie bemoedigt je, wie leidt je, wie begeleidt je in n alles? Tenslotte, als je de genade niet verliest, zal hij zo aan jouw kant staan dat je niets meer kunt doen. Je zult niets kunnen doen, zeggen of denken dat niet door zijn hand en zijn heilige raad. Hij zal een trouwe en ware vriend voor je zijn; hij zal je nooit in de steek laten als jij hem niet in de steek laat. Kunnen we degenen die deze eenheid niet bezitten niet als ongelukkig en ongelukkig beschouwen? Wie dit verbond niet heeft, wie geen vriendelijke gast in zijn huis heeft? Zeg me, heb je hem ontvangen? Heb je hem geroepen? Heb je hem gepest

om hem te laten komen? God zij met ons! Ik weet niet hoe jullie leven zonder zo'n groot goed. Zie alle goede dingen, alle genaden en barmhartigheden die Christus is gekomen om de mensheid te schenken: deze Trooster giet ze allemaal in onze zielen.                                               Johannes van Avila, Homilie

Teksten  met dank aan  pater Herman

H. Missen

-Zondag 19 mei: Pinksteren H. Mis om 12 uur

-Maandag 20 mei: Tweede Pinksterdag H. Mis om 10 uur


AANDACHT:

In de conferentiezaal kunt u de tentoonstelling bekijken over de pastoor (17 -05-1924  -  14-02 -2011) , liefst voor de H. Mis op zondag, daar de pater na de H Mis snel moet vertrekken en toch even de tijd zou hebben om iets te eten. Hou daar a.u.b. rekening mee.  Op maandag kan het bezoek ook na de H. Mis.


Nr. 51 - 24/12/2023 • Derde zondag van de Advent

Nr. 52 - 31/12/2023 •Zondag onder het kerstoctaaf

2024

Nr. 1 - 6/1/2024 • Feest van de opbaring van de Heer

            7/1/2024 • Feest van de Heilige Familie

Nr. 2 - 13/1/2024 • Tweede zondag na Driekoningen

Nr. 3 - 21/1/2024 • Derde zondag na Driekoningen

Nr. 4 - 28/1/2024 • Septuagesima

Nr. 5 - 5/2/2024 • Sexuagesima

Nr. 6 - 11/2/2024 • Zondag van Quinquagesima

Nr. 7 - 18/2/2024 • Eerste zondag na de vasten

Nr. 8 - 25/2/2024 • Tweede zondag na de vasten

Nr. 9 - 3/3/2024 • Derde zondag na de vasten

Nr. 10 - 10/3/2024 • Laetare

Nr. 11 - 17/3/2024 • Passiezondag

Nr. 12 - 24/3/2024 • Palmzondag

Nr. 13 - 31/3/2024 • Hoogfeest van Pasen

Nr. 14 - 7/4/2024 • Zondag van Beloken Pasen

Nr. 15 -14/4/2024 • Tweede Zondag na Pasen

Nr. 16 - 21/4/2024 • Derde Zondag na Pasen

Nr. 17 - 26/4/2024 • Vierde Zondag na Pasen

Nr. 18 - 05/5/2024 • Vijfde Zondag na Pasen

Nr. 19 - 11/5/2024 • Zondag na ons Heer Hemelvaart


Veni, creator Spiritus          

mentes tuorum visita,

imple superna gratia,

quae tu creasti pector.


Qui diceris Paraclitus,

altissimi donum Dei,

fons vivus, ignis, caritas

et spiritalis unctio


Tu septiformis munere,

digitus paternae dexterae

tu rite promissum Patris

sermone ditans guttura.


Accende lumen sensibus,

infunde amorem cordibus,

infirma nostri corporis,

virtute firmans perpeti.


Hostem repellas longius

pacemque dones protinus,

ductore sic te praevio,

vitemus omne noxium.


Per te sciamus da Patrem,

noscamus atque Filium,

teque utriusque Spiritum

credamus omni tempore.


Deo Patri sit gloria,

et Filio qui a mortuis

Surrexit, ac Paraclito,

in saeculorum saecula.

Amen.


Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,

houd Gij bij ons uw intocht, Heer;

vervul het hart dat U verbeidt,

met hemelse barmhartigheid.


Gij zijt de gave Gods, Gij zijt

de grote Trooster in de tijd,

de bron waaruit het leven springt,

het liefdevuur dat ons doordringt.


Gij schenkt uw gaven zevenvoud,

O hand die God ten zegen houdt,

O taal waarin wij God verstaan,

wij heffen onze lofzang aan.


Verlicht ons duistere verstand,

geef dat ons hart van liefde brandt,

en dat ons zwakke lichaam leeft

vanuit de kracht die Gij het geeft.


Verlos ons als de vijand woedt,

geef ons de vrede weer voorgoed,

Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,

geen ongeval ons leven schaadt.


Doe ons de Vader en de Zoon

aanschouwen in de hoge troon,

O Geest van beiden uitgegaan,

wij bidden U gelovig aan.


Aan God de Vader zij de eer

en aan de opgestane Heer

en aan de Geest die troost en leidt

van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen.


Nr. 20 - 18/5/2024 • Hoogfeest van Pinksteren